Most Viewed

Wprowadzenie do ekologicznych praktyk rolniczych i ich korzyści dla zdrowia oraz środowiska.

Rola superfoods w codziennej diecie i ich wpływ na zdrowie.

Praktyczne działania każdego z nas, które przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju i ochrony naszej planety.

Tradycyjne metody uprawy i ich rola we współczesnej produkcji żywności.

Bioróżnorodność jako klucz do zdrowych ekosystemów i jej ochrona w kontekście polskiej przyrody.

Maja Kowalska jest autorką i ekspertką w dziedzinie rolnictwa ekologicznego. Z pasją dzieli się wiedzą o korzyściach płynących z naturalnych metod uprawy roślin. Przez ostatnie dekadę, Maja skupiała się na badaniu wpływu ekologicznych upraw na zdrowie i środowisko. Jej teksty często podkreślają znaczenie zrównoważonego rozwoju i ochrony bioróżnorodności.